Ώρα του Κώδικα

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (182942/Γ2/29-11-2013) διοργανώνουν την“Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα”   μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/Υ  & Πληροφορικής που διοργανώνουμε 9-15 Δεκεμβρίου 2013 στην Ελλάδα παράλληλα με τη δράση  «Ώρα Κώδικα» διεθνώς.

_Code-hour-final_all

 

Τι είναι η «Ώρα Κώδικα»;

Διαβάστε περισσότερα