Εισαγωγή στον προγραμματισμό-Pascal

Διαφάνειες για την παρουσίαση του μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός με Pascal των  ΕΠΑΛ slides01.ppt slides02.ppt slides03.ppt slides05.ppt slides06.ppt slides07.ppt Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Ασκήσεις-Θεωρία-Μεθοδολογία Pascal Αναπαράσταση αλγορίθμων με ψευδοκώδικα http://www.arnos.gr/oktonia

Δομημένος Προγραμματισμός

Σύντομος οδηγός της ψευδογλώσσας  typologio Σύνδεσμος για απ’ ευθείας μεταφόρτωση του Dev-Pascal ver. 1.9.2 Η  Pascal με παραδείγματα χρησιμοποιώντας τον Compiler Bloodshed DevPascal http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials-Xatzikyriakou/Tutorial-Xatzikyriakou-PascalbyExample.pdf Προτεινόμενα sites: Παραδείγματα-Ασκήσεις σε Pascal http://users.att.sch.gr/jginis/?pg=sp … Read More