Σχολιασμός θεμάτων ημερησίων Λυκείων ΑΕΠΠ 2011

Τα φετινά θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ήταν σαφή, ορθά διατυπωμένα και κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα της ύλης. Ο βαθμός δυσκολίας τους ήταν σωστά … Read More

Θέματα ΑΕΠΠ Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (εκφωνήσεις, λύσεις, σχολια)

Η ΕΠΥ με αφορμή τα θέματα των απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλου πληροφορικής και υπηρεσιών) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, στα οποία διαγωνίστηκαν … Read More