Β Τάξη

Το Βιβλίο Μαθητή Πληροφορικής Β Τάξης Γυμνασίου Κύπρου εδώ

Διαδραστικό βιβλίο μαθητή εδώ

Υλικό για το κεφ.2 “Το εσωτερικό του υπολογιστή” από το  Φωτόδεντρο εδώ

Υλικό για το κεφ.3 “Πολυμέσα” από το Φωτόδεντρο εδώ

Υλικό για το κεφ.4 “Δίκτυα Υπολογιστών” από το Φωτόδεντρο εδώ