Β’ επίπεδο

Γενικές Οδηγίες για την Πιστοποίηση Β Επιπέδου ΤΠΕ εδώ

Αξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα ΠΕ19&20 εδώ

Ερωτήσεις πιστοποίησης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη εδώ

Κατανόηση σχέσεων ανάμεσα στις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές μεθόδους εδώ

Πώς δομώ ένα σενάριο εδώ