Σχολές Πληροφορικής

 

Σχολές Μηχανογραφικού Τμήματος Πληροφορικής Εσπερινού ΕΠΑΛ

Κωδικός[ΒΑΣΗ 2009]-Ονομασία Τμήματος
711[1074] – Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

712[1068] – Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

714[1095]- Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά

720[990] – Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

713 [ 897 ]- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά

722[846] – Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας

728[903]- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας

725[927]- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

723 [ 1008]- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

Site

727 [ 912 ]- Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών

753 [ 825 ]- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

734 [ 648 ]- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)

506 [ 945 ]- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας

Site

508 [ 885]- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ)

751 [894 ]- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

530 [ 729 ]- Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)

724 [ 798 ]- Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

529 [ 819 ]- Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ)

710 [ 753]- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΤΕΙ Ηπείρου (Αρτα)

736 [ 720 ]- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος)

733 [ 732]- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λευκάδα)

729 [ 612 ]- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου

510 [ 903]- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών

525 [ 693]- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα)

735 [ 801 ]- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)

586 [ 840 ]- Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας