Κοινωνική Δικτύωση

Το site που δημιουργούν τα παιδιά της Β’ Τάξης Γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος βιωματικές Δράσεις

https://sites.google.com/site/5gymprojectb/