Δεκάδες animations και αναπαραστάσεις των αλγορίθμων ταξινόμησης

http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4 http://www.youtube.com/watch?v=_h3aMVBe8k8 http://www.youtube.com/watch?v=IkByxya0qxc http://www.youtube.com/watch?v=YKlDz1J3TSw http://www.youtube.com/watch?v=ty-fpXXydm8 http://www.youtube.com/user/AlgoRythmics http://www.youtube.com/watch?v=lUqFelc84XE http://www.youtube.com/watch?v=MtcrEhrt_K0 http://www.youtube.com/watch?v=MU8tn11Nv5s http://www.youtube.com/watch?v=UnK5ueUgc88 αλλά και άλλες  παρουσιάσεις: http://www.youtube.com/watch?v=_r0gV2hQYf0 http://www.youtube.com/watch?v=t8g-iYGHpEA http://www.youtube.com/watch?v=F-7kk4lY_mQ http://www.youtube.com/channel/HCzMRkM_BeQd8

Σχολιασμός θεμάτων ημερησίων Λυκείων ΑΕΠΠ 2011

Τα φετινά θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ήταν σαφή, ορθά διατυπωμένα και κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα της ύλης. Ο βαθμός δυσκολίας τους ήταν σωστά … Read More

Θέματα ΑΕΠΠ Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (εκφωνήσεις, λύσεις, σχολια)

Η ΕΠΥ με αφορμή τα θέματα των απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλου πληροφορικής και υπηρεσιών) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, στα οποία διαγωνίστηκαν … Read More