ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑ.Λ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ- ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Ι., ΤΗΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.), ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ … Read More

Δομημένος Προγραμματισμός

Σύντομος οδηγός της ψευδογλώσσας  typologio Σύνδεσμος για απ’ ευθείας μεταφόρτωση του Dev-Pascal ver. 1.9.2 Η  Pascal με παραδείγματα χρησιμοποιώντας τον Compiler Bloodshed DevPascal http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials-Xatzikyriakou/Tutorial-Xatzikyriakou-PascalbyExample.pdf Προτεινόμενα sites: Παραδείγματα-Ασκήσεις σε Pascal http://users.att.sch.gr/jginis/?pg=sp … Read More